Vuoksen Veneseura ry
Etusivu Jäsenedut Säännöt Yhteystiedot

Niskalammen satama
Liippilahdentie 173

 

Liittyäksesi ota yhteyttä puhelimitse tai jätä yhteydenottopyyntö seuran sähköpostiin.

Liittyessä peritään uudelta jäseneltä liittymismaksu. Vuosittain jäseniltä kerätään seuran ja SPV:n jäsenmaksut.
VUOKSEN VENESEURA RY 
     NISKALAMMEN SATAMAN SÄÄNNÖT

Hallinto

Niskalammen satama-alueen omistaa Imatran kaupunki. Vuoksen Veneseura ry on vuokrannut satama-alueen kaupungilta. Seuramme on noudatettava vuokrasopimuksen ehtoja. Satamamme asioista päättää seuran hallitus. Satamamestari huolehtii sataman yleisistä asioista ja osoittaa venepaikat.

Perittävistä maksuista ja niiden suuruudesta päättää seuran syyskokous.

Venepaikat

Venepaikkoja hallitsee veneseura, joka vuokraa paikat veneilijöille. Venepaikan vuokraajan on oltava Vuoksen Veneseuran jäsen.

Venepaikalla satamarakenteisiin kiinnitettävät köydet tai liinat on varustettava joustimin. Vene on kiinnitettävä vähintään kolmesta pisteestä. Venepaikalla olevan veneen kummallakin sivulla on oltava vähintään kaksi riittävän isoa lepuuttajaa. Jokaisen on huolehdittava, ettei hänen veneensä aiheuta vahinkoja muille veneille eikä sataman laitteille.

Venepaikasta luopumisesta tulee ilmoittaa satamamestarille. Vuokraajan luopuessa venepaikastaan, paikka jää seuran käyttöön. Vuokrattua venepaikkaa ei saa luovuttaa edelleen ilman satamamestarin lupaa. Ennen juhannusta vuokraajan luopuessa venepaikasta, maksettu venepaikkamaksu palautetaan kokonaan. Elokuun alkuun mennessä luovutetusta paikasta palautetaan puolet ko. vuoden venepaikkamaksusta, jonka jälkeen vuokraa ei palauteta.

Kaikki venepaikat ovat jonotuspaikkoja. Kauimmin jonossa ollut on ykkössijalla.

Vartiointi

Vuokratessaan venepaikan vuokraaja sitoutuu vartioimaan satamaa veneseuran laati-man vuoroluettelon mukaan. Vartioinnin laiminlyönti johtaa korotettuun laituripaik-kavuokraan, mikä laskutetaan seuraavan vuoden laituripaikkamaksun yhteydessä. Maksun määrästä päättää syyskokous.

Vuokraaja voi hankkia vartiointivuorolleen sijaisen tai vaihtaa vuoroa. Sijaisen on oltava seuramme jäsen.  

Talvisäilytys ja pitkäaikaistelakointi

Talvisäilytyspaikkoja hallitsee veneseura, joka vuokraa paikat veneilijöille. Talvisäilytys-paikan vuokraajan on oltava Vuoksen Veneseuran jäsen.

Satamamestari osoittaa talvisäilytyspaikat. Veneiden pitkäaikaisesta telakoinnista päättää hallitus. Pitkäaikaistelakointi laskutetaan talvisäilytysmaksun mukaisesti.

Seuraan kuulumattomien veneiden säilytys veneseuran hallitsemalla alueella on kielletty ilman seuran hallituksen lupaa. Kiinteiden rakennelmien tekeminen sataman alueelle on vuokrasopimuksen mukaisesti kiellettyä.

Vuokraajan on puhdistettava talvisäilytyspaikkansa. Katoksia ei tarvitse purkaa kesän ajaksi, mutta katoksien tulee olla siistissä kunnossa.

Sataman sähköjen käyttö

Jokaisen venepaikan ja talvisäilytyspaikan vuokraan sisältyy huoltosähkö. Huoltosähkö tarkoittaa veneen akkujen latausta, siivousta sekä pieniä korjauksia. Muu sähkön käyttö veneissä tai talvisäilytyspaikalla edellyttää kiinteästi asennettua kWh-mittaria vikavir-tasuojineen. Veneen kytkentöjen pitää olla sähköasetuksen mukaisia.

Veneen omistaja vastaa yhdessä satamamestarin kanssa mittarin luennasta laskutusta varten toukokuun alussa. Tällöin sähköstä peritään seuralle koituneet kulut (sähkö- ja verkkomaksut).

Ympäristömääräyksiä

Venepaikan vuokraajan on huolehdittava, että veneilyjätteet viedään asianmukaisesti lajiteltuna sataman jätepisteessä oleviin astioihin. Veneen omistajan on huolehdittava siitä, että veneistä ei vuoda tai niistä ei heitetä ympäristöön öljyä tai muita haitallisia aineita.

Vastuu

Vuoksen Veneseura ei vastaa veneille satamassa tai talvisäilytysalueella sattuvista va-hingoista.

Satamamestari valvoo näiden sääntöjen noudattamista ja tarvittaessa antaa neuvoja.
 
Kaakon Nettipalvelu 2008